© Grietje Boersma - Drachten

God heeft mij weer een dag gegund
Een mooie dag vol zonneschijn
En blij met alles om mij heen
Zing ik een lied, een mooi refrein.

De woorden zijn zo vol van lof
Voor Hem die mij het leven schonk
Nog nooit daarvoor had ik gehoord
Dat dit lied zo prachtig klonk.

Verrast luister ik heel intens
Is het de toon, de melodie?
De inhoud, is het dat misschien
Verbaasd dat ik dat nu pas zie.

Ik prijs mijn Heer nu des te meer
Mijn hart vol liefde weer vervuld
Zo dank ik God omdat Hij mij
Verlost heeft van mijn "eigen" schuld!