© Grietje Boersma - Drachten

Ik heb U lief
Met heel mijn hart
Waarom dan deze vraag
Die mij van binnen zo verward.

Denkend ja aan Simon Petrus
Worstelend met dezelfde schuld
U, reeds wachtend op mijn antwoord
Met nog steeds zoveel geduld.

Ik heb U lief, o Here Jezus
Verlos mij van mijn ongerief
En net zoals zo lang geleden
Zeg ik mijn Heer, ik heb U lief!