© Grietje Boersma - Drachten

Wanneer de volken samenkomen
Alle volken hier op aard
Heer dan zult U wederkeren
Belofte in mijn hart bewaard.

Zoekend naar een enkel teken
Tuur ik langs Uw Hemel hoog
Doch om mij rust en vree te schenken
Toont U slechts een regenboog.

Een boog gekleurd zo vol van liefde
U zegt daarmee, het komt wel goed
Maar heb geduld het is Mijn tijd niet
Wordt nu vervuld met goede moed.

De opdracht die U mij nu meegeeft
Is te spreken van Uw licht
En van de liefde voor elkander
Een liefde uit Uw hand gesticht!