© Grietje Boersma - Drachten
Hoe zou het zijn geweest
Toen Jezus werd geboren
En Zijn zacht gehuil
Van verre was te horen.

Zijn liefdevolle moeder
Boog zacht over Hem heen
En fluisterde heel zacht
Ik laat jou nooit alleen.

Ze was zich niet bewust
Van wat er zou gebeuren
Want deze wetenschap
Zou toch haar hart verscheuren.

Nu keek ze liefdevol
Naar Jezus lieve ogen
En was vanuit haar ziel
Met Hem, haar kind, bewogen.

Plots keek ze naar opzij
Naar Jezus aardse vader
Ze knikte met haar hoofd
En nodigde hem nader.

En Jozef, wat verlegen
Knielde bij Jezus neder
En streelde zacht Zijn hoofdje
Dit deed hij oh zo teder.

Een moeder en haar kind
Is iets van alle tijden
Maar dit Kind, zo speciaal
Zal ons, ook mij, bevrijden!