Bondgenoot..

Ook ik heb mij wel afgevraagd
Mijn God, hebt U mij soms verlaten
Ziet U dan niet hoe zwaar het is
Hebt U dat al niet in de gaten?

En dan de oorlog en de pijn
Die ons voor ogen wordt gehou’en
Waarom God, grijpt U dan niet in
En helpt U niet al Uw getrou’en .

Maar tegelijk besef ik hier
Zijn wij zo trouw dan wel aan U
We dwalen immers van U af
En leven in het hier en nu.

U laat ons gaan in vrijheid Heer
Maar kunnen wij die vrijheid aan
Nu in mijn wanhoop vraag ik U
Laat U ons los, laat U ons gaan?

Dan is het of U antwoordt Heer
Het komt zo plotseling bij mij binnen
Het is alsof U zeggen wilt
Ik weet niet waar Ik moet beginnen.

Maar wat Ik hierbij zeggen wil
Ik houd Mijn oog gericht op jou
Nooit wijk Ik immers van jou zij
Laat jou niet achter in de kou.

Maar heb nooit over jou beschikt
Doch ben beschikbaar, elk moment
Dat is wat elke vader doet
Omdat Hij al Zijn kinderen kent.

Weet dat ik diep betrokken ben
En met jou mee lijdt in jouw nood
Ik ben jouw Vader, dat vooral
Maar ook ben ik jouw Bondgenoot!!
Voor jou..voor mij..

Hoor je het nog wel
De vogels in de lucht
Het gekwetter en gefluit
Kakofonieën in hun vlucht.

Zie je ze nog wel
De bloemen in het veld
De kleuren wel zo mooi
Nog door geen storm geveld.

Ruik je het nog wel
Het hooi wat pas gemaaid
Het omgewoelde veld
Wat vers is ingezaaid.

Er is zoveel, teveel
Maar zien we dat nog wel
Of gaan we soms teveel
Op in ons media spel.

Ons wordt zoveel gegund
We mogen dat gebruiken
God zelf laat in ons hart
Een lichtend licht ontluiken.

Laat het nu maar toe
Dat wat God ons wil geven
Zodat ook wij, ja jij
Zijn schoonheid kunt beleven.

Die schoonheid die God schenkt
Bestaat uit zoveel zaken
Je zou, als je het wist
Zo in verwond'ring raken.

Luister maar eens goed
En hoor de vogels zingen
Oh wees je maar bewust
Van al die mooie dingen!

Hoor je het nog wel..
Ben ik..

Ik het zo, dat ik het ben
Ben ik wel wie ik graag wil zijn
Al peinzend stel ik mij die vraag
Het repeteert als een refrein.

Herken je dit ook bij jezelf
Dit eeuwigdurend onderzoek
Zo naar jouw identiteit
Of haal je dit soms uit een boek.

Ze staan wel in de bibliotheek
Er zijn er veel over geschreven
Maar wat neem je daar dan van aan
Of haal je het ook uit het leven.

Want ook het leven leert je veel
Daar zit voor ieder een verschil
Ik vraag mij af wat ik moet doen
Maar meer ook naar hetgeen ik wil.

Ben ik..vraag ik mij nog eens af
Is het dat ik mijzelf wel ken
En toen ik dat mijn Heere vroeg
Zei Hij: weet je: Ik ben!!
   
© Grietje Boersma - Drachten