Hoopvol gegeven..

Ik hef mijn blik naar boven
Daar, naar het Paradijs
Want hier is het zo mistig
Zo donker en zo grijs.

Er is nu nog geen uitkomst
Geen enkel perspectief
Omdat iets, heel geniepig
Nog rond sluipt als een dief.

We hebben uitzicht nodig
Dat is mijn grootste wens
Een doel om naar te streven
Verbreding van de grens.

Het zal heus wel weer komen
Daar wil ik op vertrouwen
Een rots van hoop en van geloof
Om verder op te bouwen.

Het is een vast gegeven
De wereld op zijn kop
Maar over een klein poosje
Pak ik de draad weer op.

Nu wandel ik traag verder
Wel aan mijn Vaders hand
Met Hem door deze chaos
Houd ik de hoop in stand!

God zorgt dat ik niet strand..
Liefdevol aangeraakt..

En Jezus zelf raakte hen aan
Zij die eenzaam zijn en ziek
Het roerde Hem, dat zag ik wel
Diep in Zijn ogen en mimiek.

Ook Jezus heeft het al doorstaan
Zo eenzaam hangend aan dat kruis
Wachtend tot het was volbracht
En Hij mocht rustten, Hij was Thuis.

Het troost mij in die wetenschap
Dat Hij, met mij, vast tranen huilt
Wel gek te weten dat daarin
Ook tegelijk bemoediging schuilt.

We treden Pasen tegemoet
Maar zijn daarvan soms afgeleid
Doch Jezus laat ons hier ook zien
Dat Hij nu samen met ons lijdt.

Ik bid en smeek en smeek en bid
Dat wij God’s kracht mogen ontvangen
Laten we omzien naar elkaar
Dat is mijn aller groots verlangen.

En zij die eenzaam en alleen
Opdat geen mens naast hen mag staan
Mogen wel weten, er is Een
Hij staat je bij en raakt je aan!
Heer, ontferm U..

Opnieuw vouw ik mijn handen
Zoals ik dat vaak doe
Want bidden tot mijn Vader
Dat word ik nimmer moe.

Ik bid voor deze wereld
Voor deze pandemie
En voor zo vele dingen
Die ik daarbuiten zie.

Voor hen met zoveel zorgen
Soms noodgedwongen thuis
Voor zusters en ook dokters
In elk ziekenhuis.

Ik breng hen bij mijn Vader
Want handen zijn gebonden
En vraag om een remedie
Dat die gauw wordt gevonden.

Intussen ook beseffend
Wat dit al met mij doet
Maar bidden tot mijn Here
Dat doet mij altijd goed.

Daarom vouw ik mijn handen
Zo ben ik nooit alleen
Vertrouwend op Gods leiding
Sleept Hij mij hier doorheen.

Al biddend..
   
© Grietje Boersma - Drachten