Dwars door de storm!

Uw stem herkennend in de wind
Soms bulderend als een orkaan
Hef ik mijn hoofd omhoog naar U
Verwacht Uw woorden te verstaan.

Spreekt U tot mij, Uw mensenkind
Een bries streelt zachtjes langs mijn wang
Vergeef mij Heer dat ik zo vaak
Naar Uw lieve stem verlang.

Naar woorden vol van hoop en troost
Al zachtjes fluisterend in mijn oor
Vervuld met nieuwe kracht en moed
Welk ik gaandeweg verloor.

Ik dank U Heer, U sprak tot mij
En ik verstond het bovendien
U zei; wees in een storm niet bang
Want Ik beheers zelfs windkracht tien!

   
© Grietje Boersma - Drachten