Talita Koem

Jezus zei: Talita Koem!
de dood had niet het laatste woord
het meisje stond daadwerkelijk op
ze had de lieve stem gehoord.

Men was verbaasd, verrukt gewoon
dat kind was werkelijk heengegaan
nu stond ze daar, keek om zich heen
haar blik verheugd en zo voldaan.

En Jezus, Hij ging stiekem weg
had hen het zwijgen opgelegd
dacht in Zijn liefde nog aan haar
geef haar te eten, zogezegd.

Oh Heiland, eenzaam en alleen
altijd zorgend voor de ander
leer ook aan mij zulk zorgzaamheid
maak dat ik zo verander!

   
© Grietje Boersma - Drachten