Wie zoekt zal vinden

Ik zoek U Heer, waar bent U toch
ik kan U niet meer vinden
U zegt, Ik ben telkens aan jouw zij
dus ligt het dan alleen aan mij
laat ik mij zo verblinden!

Ik zoek U Heer
verlang een teken, of nee, toch ook maar niet
doch steun is echt niet overbodig
ik ben geen Thomas, ongelovig
alleen een mens met zijn verdriet.

Ik zoek U Heer
maar niet voor eeuwig
wat U hebt reeds aan mij beloofd
dat U zich immer weer laat vinden
want U houdt van Uw beminden
Uw Licht zal nooit worden gedoofd!

   
© Grietje Boersma - Drachten