Herinnering

Weet je nog
die mooie woorden
welke Jezus tot je zei
jij zult liefde ondervinden
als je maar vertrouwt op mij.

Weet je nog
dat Hij je voordeed
lief zijn voor je medemens
dat je met Hem, de hof ontdekte
aan Zijn liefde is geen grens.

Weet je nog
dat Hij jou wenkte
toen Hij aan de oever zat
en dat jij graag wilde komen
waardoor je alle tijd vergat.

Weet je nog
de brede glimlach
die verscheen op Zijn gezicht
toen jij in Zijn armen wegkroop
en je mocht koest,ren in Zijn Licht.

Weet je nog
Hij ging jou zoeken
want maakte Zich een beetje zorgen
omdat jij, geliefde mens
jezelf even had verborgen.

Weet je nog
Zijn grote vreugde
toen jij weer tevoorschijn kwam
en jou liefdevol vertelde
dat Hij jou niets kwalijk nam.

Ach, ik weet nog
die momenten
dat mijn Jezus naast mij stond
Hij dat blijft doen,als een belofte
gegoten in een sterk verbond.
   
© Grietje Boersma - Drachten