Onze Herder, dat is Hij!

Ik zag hem staan, verloren schaap
hij keek verdwaasd wat om zich heen
ik naderde voorzichtig aan
want waarom stond hij daar alleen.

Was het verdwaald, heel ongemerkt
of met opzet weggeslopen
ik vroeg me af wat nu te doen
zo het schaap niet weg zou lopen.

De kudde stond nog in de wei
ik had het eerder nog gezien
hoeveel, dat heb ik niet geteld
maar minstens wel een stuk of tien.

Mijn hart ging uit naar dit lief beest
ik heb mij zelf eens zo gevoeld
verloren schaap, zo afgedwaald
maar zo heeft God het niet bedoeld.

De grote Herder past op ons
verliest ons nimmer uit het oog
het was geheel mijn eigen schuld
ik weet niet meer wat mij bewoog.

Maar het was God die mij weer vond
en bracht mij terug, wat was Hij blij
en ik besefte het meteen
mijn goede Herder, dat is Hij!

Hij draagt mij zelfs als het moet
over de rotsen in mijn leven
God wil mij met gepaste trots
aan Zijn geliefde kudde geven.

Ik dank U Heer, voor Uwe liefde
U zult Uw kudde nooit verlaten
U zoekt ons op, als wij verdwalen
en houdt ons wakend in de gaten!

Dank U Heer!
   
© Grietje Boersma - Drachten