Zo Jacob bij de Jabbok vocht..

Een worsteling bij de rivier
Wie is het dan met wie ik vecht
Zijn het de spoken in mijn hoofd
Is het verleden dan beslecht.

Of is het juist het hier en nu
De moeiten welk van dit moment
Al wetend, het leidt nergens toe
Omdat niemand de uitkomst kent.

Zo Jacob het zich afvroeg, toen
Wanneer hij met de Heere vocht
Was het een crisis in geloof
Toen hij naar een antwoordt zocht.

Doch echter, God nam een besluit
Zei, wie Ik ben dat weet je wel
En Jacob voelde het wel aan
Noemde de plek toen maar, Peniel.

Dat God hem zelf de zegen gaf
Deed mij aan mijzelf denken
Want ik weet, als ik het vraag
God mij ,de zegen, ook wil schenken!
   
© Grietje Boersma - Drachten