Liefdevol aangeraakt..

En Jezus zelf raakte hen aan
Zij die eenzaam zijn en ziek
Het roerde Hem, dat zag ik wel
Diep in Zijn ogen en mimiek.

Ook Jezus heeft het al doorstaan
Zo eenzaam hangend aan dat kruis
Wachtend tot het was volbracht
En Hij mocht rustten, Hij was Thuis.

Het troost mij in die wetenschap
Dat Hij, met mij, vast tranen huilt
Wel gek te weten dat daarin
Ook tegelijk bemoediging schuilt.

We treden Pasen tegemoet
Maar zijn daarvan soms afgeleid
Doch Jezus laat ons hier ook zien
Dat Hij nu samen met ons lijdt.

Ik bid en smeek en smeek en bid
Dat wij God’s kracht mogen ontvangen
Laten we omzien naar elkaar
Dat is mijn aller groots verlangen.

En zij die eenzaam en alleen
Opdat geen mens naast hen mag staan
Mogen wel weten, er is Een
Hij staat je bij en raakt je aan!
   
© Grietje Boersma - Drachten