Halleluja!

Niets zal mij doen scheiden
Van de liefde van mijn Heer
Hij is mij zo genegen
Ja, zo genadig, telkens weer.

Bij elke voetstap die mij voortbrengt
Weet ik, mijn Here is met mij
Want mij leidend in Zijn voetspoor
Brengt Hij mij zachtjes dichterbij.

En ondanks alle tegenslagen
Ervaar ik ook, het is toch goed
Al moet ik worstelend door het leven
De Here geeft mij goede moed.

Ik buig mijn hoofd en vouw mijn handen
Er klinkt emotie door mijn stem
Dan hef ik hoog mijn beide armen
En prijs mijn Heer met vaste klem.

Wisselend zijn mijn gedachten
Tranen stromen, een lach klinkt door
Een melodie klinkt uit de verte
Het is een prachtig engelenkoor.

Het bezingt de grote liefde
Die de Here voor ons heeft
We mogen altijd weer vertrouwen
Dat Jezus Christus om ons geeft!

   
© Grietje Boersma - Drachten