Het Paradijs

Als bladeren van de bomen vallen
Het loof verdort, de lucht is grijs
En alles om je heen verschrompelt
Geloof je dan in,t Paradijs?

Waar bloemen rijkelijk gaan bloeien
Nee, nooit zal er meer armoe zijn
Ook geen verdriet of pijn en moeiten
Het leven is alleen nog fijn.

Met dat vooruitzicht mag je verder
Want ook voor jou is weggelegd
Een prachtig plekje in de Hemel
Jezus heeft dat toegezegd.

Met open armen zal Hij wachten
Hij komt jou zelf tegemoet
Zo zal Hij jou ook laten weten
Wees maar gerust, want het komt goed.

Geef je nu maar aan Hem over
En heb geen spijt, toon geen berouw
Je hoeft niet langer meer te vechten
Dat heeft Hij reeds gedaan voor jou!

   
© Grietje Boersma - Drachten