In de stilte,

Heer Jezus, wilt U met mij gaan
Mijn Heer, laat mij Uw stem verstaan
Vervul mij met Uw stralend Licht
Breng zo een lach op mijn gezicht
Zend mij oh Heer, Uw Heilige Geest
Spreek zo met mij, kalm en bedeesd
En ik, ik wil U prijzen Heer
U zegent mij, ja, telkens weer
Want zonder U red ik het niet
Zou ik verdrinken in verdriet
Maar U tilt mij er bovenuit
Ik bid U daarom tot besluit
Wees met mij Jezus deze dag
Ook dat ik tot U komen mag
U stelt mij telkens weer gerust
Ben van Uw liefde zeer bewust
Voel ik mij eenzaam en verlaten
U hebt het altijd in de gaten
Voor U is niets verborgen meer
Met heel mij hart dank ik U Heer!

Amen!

   
© Grietje Boersma - Drachten