Kwijtgescholden

Leer mij Heer, op U bouwen
Neem zo de twijfel weg
Want zwaar wegen blokkades
Die,k op mijn leven leg.

Ik dacht dat mijn geloof Heer
Zo sterk was als een rots
Nu voel ik mij zo nietig
Ontdaan van alle trots.

Wellicht is het wel nodig
Dat ik juist ben gestrand
Zodat vernieuwd vertrouwen
Diep in mij wordt geplant.

Oh grote God, Heer Jezus
U weet dat het mij spijt
Maar Here, ondanks alles
Schold U mijn schulden kwijt!

Ik dank U voor altijd!

   
© Grietje Boersma - Drachten