Onze Vader

God die in de Hemel zijt
U bent het die mijn hart verblijd
Uw naam is immer heilig
bij U voel ik mij veilig
Uw koninkrijk zal komen
dat is waar wij van dromen
Uw wil geschied op aard
in Uw hand worden wij bewaard
En in de Hemel net zo goed
is dat niet juist zoals het moet!
Geef ons heden ons dagelijks brood
en geef ook kracht in onze nood
Vergeef dan onze schuld
ja, met een beetje meer geduld
Wil ik toch ook nu vergeven
mij aangedaan in dit leven
En leid ons niet meer in verzoeking
Maar verlos ons van het kwaad,

Dank U, dank U, mijn Heer Jezus
Dat U met ons verder gaat,
Amen!

   
© Grietje Boersma - Drachten