Open einde

Was U niet voor ons gestorven
Niet genageld aan het kruis
Dan waren wij voorgoed verloren
En kwamen nimmer bij U thuis.

Had U toen niet dat gekozen
Wat de vader van U vroeg
Hadden wij nooit kunnen weten
Dat U alles voor ons droeg!

Zou de weg zo uitgestippeld
Door U omgebogen zijn
Zo waren wij verbitterde zielen
Omgeven door verdriet en pijn.

Maar God zij dank! U was vol liefde
Verdroeg vernedering en schuld
U deed dat met zoveel ontferming
En met een eindeloos geduld.

Nu mogen wij opnieuw beginnen
Verwachtingsvol, een nieuwe start
Intussen wachtend op Uw terugkeer
Met diepe blijdschap in ons hart.

Maran Atha!
(de Heer komt!)

   
© Grietje Boersma - Drachten