Stilte na de storm

Na de stormen in mijn leven
Volgde er een diepe rust
Door de Here mij gegeven
Daarvan ben ik mij bewust.

In die rust kon ik hervinden
Wat voor mij belangrijk is
Soms kunnen dingen je verblinden
Zoals verlies en droefenis.

Maar steeds was er die Trooster
Die mij moed gaf en veel kracht
En die aan de verre einder
Telkens op mij had gewacht.

Hij houdt Zijn armen voor mij open
En roept mij met Zijn lieve stem
Ik kan bij Jezus binnenlopen
Zo mag ik schuilen dicht bij Hem

   
© Grietje Boersma - Drachten