Thuis gekomen

Ik sta weer voor de nauwe Poort
Heb hier zo vaak gestaan
Nu ben ik eindelijk terug gekeerd
Was ver van U vandaan.

U verwelkomt mij, oh Heer
Wast mijn vermoeid gezicht
Uw zorg en Uw bekommernis
Heeft mijn hart opnieuw verlicht.

Ik ben weer thuis gekomen
Het heeft een poos geduurd
Moeite nam bezit van mij
En alles in de war gestuurd.

Nu laat ik deze achter
Want U Heer kent mijn hart
Niet langer meer overbezorgd
Verlost van al mijn smart.

Zo ver gelopen, afgedwaald
Mag ik mij weten dicht bij U
Niets naders wat er meer toe doet
Voel ik mij welkom nu!

   
© Grietje Boersma - Drachten