Waardevol

Schat de mens op juiste waarde
Zie naar hoe hij werkelijk is
En kijk niet meer naar het verleden
Van alle pijn en droefenis.

Omdat niet alles in het leven
Altijd het hier en nu bepaalt
Het betekend niet dat men immer
In alles al bij voorbaat faalt.

Probeer te luisteren naar hetgeen
Wat die mens te zeggen heeft
Pas dan begrijpt men des te meer
Hoe die zijn leven nu beleeft!

   
© Grietje Boersma - Drachten