Belofte vervuld.. 

Het leek een dag als alle dagen
De herders waren wat verveeld
Ze pasten op een enkel schaap
 
Een handvol aan hen toebedeeld.
 
Ze kauwden op een stengel gras
Een ander viel zelfs zacht in slaap
Het leek een rustig samenzijn
Die herders met hun ene schaap.

Plots ging de hemel open, wijd
Gezang klonk op, boven hun hoofd
Geprezen zij het Koningskind
Zo lang verwacht, aan hen beloofd.

Blij keken ze elkander aan
Dit gaf een wending aan hun dag
Ze renden naar de oude stal
Daar waar het Koningskindje lag.

Een lief en zo mooi tafereel
De kleine baby keek hen aan
Hun leven zou nu anders zijn
Vervuld van hoop was het voortaan.

En Maria, moeder van..
Ze koesterde haar kindje zacht
mijn Zoon, mijn Jezus, kindje lief
Op jou heeft men zolang gewacht.

Jezus straalde, ja, Hij blonk
Onwetend van al om Hem heen
Ik voel Zijn liefde in mijn hart
En ben sindsdien nooit meer alleen.

Kerstmis kreeg een nieuwe klank
Een zoete toon klinkt er alom
En zacht zing ik het deuntje mee
Oh kom, mijn Jezus..Jezus kom!
De haan kraaide..3 x..

En de haan, hij was wat schor
Hij had ook echt zijn best gedaan
Maar had iemand zijn gekraai
Zoals het hoorde, wel verstaan.

De trotse haan scharrelde rond
Hij was zich nergens van bewust
Maar zijn lawaai had doen ontwaken
Hen die in slaap waren gesust.

En Simon Petrus, arme man
Voelde de schuld zwaar op zijn schouder
Ik zag hem zitten, gebogen rug
Hij leek zowaar een paar jaar ouder.

Ik vroeg aan hem, wat is er man
En ik zag tranen in zijn ogen
Het is mijn schuld, fluisterde hij
Ik voelde mij met hem bewogen.

Hij knikte heftig naar de deur
Mijn Heer is binnen, bij het gerecht
Ze hebben Hem juist opgepakt
Hij staat daar onschuldig terecht.

Op het moment dat hij dat zei
Ging de deur plotseling open
Oh mijn God, mijn lieve Heer
Kwam gekweld naar buiten lopen.

Toen keek Hij Petrus in de ogen
Fluisterde naar hem, het is wel goed
Je zult het zien, mijn lijdensweg
Is precies zoals het moet.

Ik heb jou lief, mijn Petrus, Rots
Zorg dat je niet meer schuldig voelt
Het is wel goed, stamelde Hij
Mijn Vader heeft het zo bedoeld!

En het werd stil..zo stil..
Verkwisting of..

Ik zag het van mijn plaats gebeuren
Ze stapte ferm op Jezus af
Toen goot ze olie, heel royaal
Uit een opvallende karaf.

Mannen die er rustig zaten
Vonden dat gebaar niet goed
Maar het was Jezus zelf die zei
Zij toont juist van een helden moed.

Ze is zo rijk door haar gebaar
En niet zo jullie wellicht denken
Het is haar liefde, juist voor mij
Ze wilde mij die olie schenken.

Ze plaatste op zijn voet een kus
Zo werd het met het haar gedroogd
En na wat Jezus had gezegd
Werd deze actie nu gedoogd.

Ik was ontroerd, het raakte mij
Haar liefde overtrof het geld
Een les voor mij, voor allemaal
Werd door haar daad hier doorverteld.

Maar weet je wat het mooiste is
Iets wat mij ook werd toevertrouwd
Een boodschap voor ons allemaal
Dat Jezus van ons, mensen, houdt!
   
© Grietje Boersma - Drachten