Veroordeeld, toch onschuldig..

Daar stond ik op dat grote plein
Ik wilde echter daar niet zijn
Temidden van die boze mensen
Zou ik mij liever elders wensen.

Ze schreeuwden links en rechts van mij
Waarom maakten ze zo, n stampei
Ik verstond hun woorden niet
Maar er lag nijd in het verschiet.

Toen verscheen die ene Man
Ik keek, waar kende ik Hem van
Zijn ogen, helder, vol verdriet
Ik keek nog eens, maar wist het niet.

Zijn gezicht was zo geschonden
Ik voelde mij met Hem verbonden
Er ging een rilling door mij heen
De Man, hij stond daar zo alleen.

Mijn buurman riep, toe, kruisig Hem
Het klonk zo naar, die schelle stem
Hij keek, ik sloeg mijn ogen neer
Herkende Hem, ik wist het weer.

Ik hoorde Hem toen heel hard zuchten
Oh kon ik nu maar haastig vluchten
De menigte schreeuwde nog luid
En ik stond klem, kwam niet vooruit.

Vouwde mijn handen in elkaar
Zo in een hulpeloos gebaar
Bad ik tot God, Heer, helpt U Hem
Ik sprak mijn woorden uit met klem.

En wist, mijn Jezus hoort mijn stem!
Hemelvaart..

Ik zag U gaan op witte wolken
Al stond ik zelf wel achteraan
U riep toen nog, wees niet bevreesd
Je zult niet in je eentje staan.

Ik laat je na, mijn eigen Geest
Hij zal jou zelf gaan begeleiden
Maar Heer, zei ik, hoe kan dat nou
Hoe kan een geest mij nu bevrijden.

Maar Jezus hoorde mijn gedachten
En fluisterde zacht in mijn oor
De Geest en Ik zijn samen Een
Ik zal jou niet verlaten hoor.

Ineens was ook de wolk verdwenen
En daarmee ook mijn lieve Heer
Ook ik besloot weer weg te gaan
Maar voelde mij niet eenzaam meer.

Mijn Jezus steeg op naar de Vader
Maar liet Zijn Geest bij ons op aard
Het moest heel even bij mij landen
Deze, zo mooie.. Hemelvaart!
Hosanna..

Had dat kleine veulen
Er ooit aan gedacht
Dat het eens zou dragen
Zo'n kostbare vracht.

Wist die kleine ezel
Van zijn grote taken
Het zou daar terstond
In verwarring geraken.

Het liep heel parmantig
Zo fier en zo vrij
En mensen die juichten
Ze waren heel blij.

Het is Palmpasen
De Heer wordt geƫerd
Ik wil ook wel juichen
Maar ben dit verleerd.

Ik fluister alleen maar
Heel zachtjes: Hosanna
En denk in de stilte
Mijn Heer, Maranatha.

Komt U ons te hulp God
Zet ons in Uw licht
Dan kan ik weer juichen
Met Pasen in't zicht.

Toch wil ik vertrouwen
Dat U vrede geeft
Want de Overwinnaar
Is Jezus, Hij leeft!
   
© Grietje Boersma - Drachten