Hemelvaart..

Ik zag U gaan op witte wolken
Al stond ik zelf wel achteraan
U riep toen nog, wees niet bevreesd
Je zult niet in je eentje staan.

Ik laat je na, mijn eigen Geest
Hij zal jou zelf gaan begeleiden
Maar Heer, zei ik, hoe kan dat nou
Hoe kan een geest mij nu bevrijden.

Maar Jezus hoorde mijn gedachten
En fluisterde zacht in mijn oor
De Geest en Ik zijn samen Een
Ik zal jou niet verlaten hoor.

Ineens was ook de wolk verdwenen
En daarmee ook mijn lieve Heer
Ook ik besloot weer weg te gaan
Maar voelde mij niet eenzaam meer.

Mijn Jezus steeg op naar de Vader
Maar liet Zijn Geest bij ons op aard
Het moest heel even bij mij landen
Deze, zo mooie.. Hemelvaart!
Hosanna..

Had dat kleine veulen
Er ooit aan gedacht
Dat het eens zou dragen
Zo'n kostbare vracht.

Wist die kleine ezel
Van zijn grote taken
Het zou daar terstond
In verwarring geraken.

Het liep heel parmantig
Zo fier en zo vrij
En mensen die juichten
Ze waren heel blij.

Het is Palmpasen
De Heer wordt geëerd
Ik wil ook wel juichen
Maar ben dit verleerd.

Ik fluister alleen maar
Heel zachtjes: Hosanna
En denk in de stilte
Mijn Heer, Maranatha.

Komt U ons te hulp God
Zet ons in Uw licht
Dan kan ik weer juichen
Met Pasen in't zicht.

Toch wil ik vertrouwen
Dat U vrede geeft
Want de Overwinnaar
Is Jezus, Hij leeft!
Verbonden..

Jezus heeft ook angst gekend
Daar in Getsemane
En nu ik soms ook angstig ben
Gaat Jezus met mij mee.

Jezus was geïsoleerd
En kende ook verdriet
Dwars door mijn eigen tranen heen
Weet ik dat Hij mij ziet.

Jezus zat daar heel alleen
Hij zweette zelfs bloed
wetend dat ik ook eenzaam ben
Want Hij kent mijn gemoed.

Jezus riep Zijn Vader aan
Neem weg van Mij dit lijden
Ik hoor dit aan en weet meteen
Hij wil ook ons bevrijden.

Jezus ging er dwars doorheen
Dat was Zijn Vaders wil
Te weten wat Hij heeft gedaan
Dat zet mij even stil.

Een crisis, Jezus weet ervan
Zijn lot was reeds beslist
Daar in die rotstuin op de berg
Heeft Hij mijn angst gewist!
   
© Grietje Boersma - Drachten