Doorbroken,

Heer U bent er door gebroken
Bespot, geslagen en doorstoken
Had U de spot reeds met de dood
Voorzag U Heer in onze nood
En wij, verbaasd, het lege graf
Verbijsterd om wat U ons gaf
Verdriet, vervuld met bitt,re smart
Vervolgens blijdschap in ons hart
Want Here, U bent opgestaan
U rees weer uit de dood vandaan
Verscheen aan ons, helder verlicht
Een gulle lach op Uw gezicht
Uw mond die zei; wees niet bevreesd
Ik ben maar even weg geweest
Kijk naar Mij en zie Mijn wonden
Je weet, Mijn lichaam is geschonden
Huil nu maar niet, doch wees verblijd
Ik heb jou uit de dood bevrijd!

   
© Grietje Boersma - Drachten