,, Het Juk" (Simon van Cyrene)

Hij droeg de wereld op Zijn schouders
Een balk zo zwaar, soms niet te dragen
Sjorrend, steunend van de pijn
Zonder een moment te klagen.

Daar liep Hij langs de lange weg
De doornen staken in Zijn hoofd
Een kroon, gevlochten door een mens
Zo werd Hij van Zijn eer beroofd.

Hij viel, een man die kwam voorbij
Werd uit de massa zo geplukt
Help jij maar dragen, werd gezegd
De man ging onder last gebukt.

Toch liep hij door, hij had geen keus
Ik kan dit niet, zei hij toen zacht
Jezus keek langzaam naar opzij
Ik heb dit niet van jou verwacht.

De man, Simon, zo heette hij
Werd diep geraakt door Jezus stem
Ik help U Heer, dat doe ik graag
Ik help U, zei hij toen met klem.

En Simon weende bitt,re tranen
Want wat hield hij van de Heer
Huil niet om Mij, zei Jezus toen
Het is nu lang zo zwaar niet meer.

Zo aangekomen bij de plek
Ook wel ,,Schedelplaats" genoemd
Werd Jezus, mens en God gelijk
Gehoond, bespot maar ook geroemd.

Verbaasd zei men, Hij was het echt
Jezus Messias, onze Heer
Gehuld in spijt en diepe rouw
Knielde men aan Zijn voeten neer!

   
© Grietje Boersma - Drachten