Een volgeling van Jezus zijn

Jezus zelf had hem gezegd
Simon Petrus, je bent een rots
Mijn kerk zal op die kei bestaan
aanvaard dit zonder enkele trots.

De sleutel van de Hemelpoort
geef ik jou hier in vertrouwen
want de woorden die jij spreekt
daar kun je werkelijk op bouwen.

De leerlingen waren verbaasd
toen de Heer hen liet beloven
vertel aan niemand wie Ik ben
Ik ben de Zoon van God hierboven.

Toen was de tijd reeds aangebroken
een tijd van lijden voor de Heer
dit gegeven, hen verteld
kwam op hun brede schouders neer.

Simon Petrus liep naar voren
vertelde Jezus in Zijn oor
dat mag nooit gebeuren Heer
God zelf zal U beschermen hoor.

Jezus keek toen plots naar hem
met ogen heel doordringend
beval toen satan weg te gaan
dit zei Hij fel en dwingend.

Jij denkt alleen maar aan jezelf
en aan de grillen van de mens
Ik moet gaan, houd me niet vast
het is Gods eigen harte wens.

Heel even kon ik hem begrijpen
die stoere leerling van de Heer
ook in mijn impulsiviteit
ging ik vast als Petrus, zo tekeer.

Nu weet ik beter, Jezus leeft
Hij heeft een woning in mijn hart
waar Hij het vulde met Zijn licht
en hoop opnieuw is opgestart.

Toen Jezus vroeg, kind volg je Mij
leg jij jouw leven voor Mij neer
heb ik geknield, en ja gezegd
en werd ik leerling van mijn Heer!

   
© Grietje Boersma - Drachten