Ik deed dit ook voor jou

Daar stond mijn Heer, veroordeeld
en om mij heen, gejouw
toen Hij ook naar mij keek
en ik Zijn blik ontweek
zei Hij;
dit doe Ik ook voor jou.

Hem volgend langs die lange weg
kreeg ik zoveel berouw
mijn Heer moest zoveel lijden
ik wilde Hem bevrijden
Hij zei;
dit doe Ik ook voor jou.

Toen eenmaal aangekomen
al wachtend in de kou
waarop, dat wist ik niet
ervoer zoveel verdriet
zei Hij;
dit doe Ik ook voor jou.

Mijn Heer, mijn God, waarom
U bleef ik immers trouw
Uw blik hield mij gevangen
in mij groeide verlangen
U zei;
dit doe Ik ook voor jou.

Toen het moment van afscheid
De hemel werd heel grauw
sloeg U Uw ogen neer
verlaat mij niet, mijn Heer
U fluisterde;
dit al doe ik voor jou.

Ik was verbaasd, verbijsterd
ben maar een simpele vrouw
maar toch verstond ik Hem
er was iets in Zijn stem
die zin;
dit doe Ik ook voor jou.

Voor mij bent U gestorven
maar ook weer opgestaan
een wonderlijk gegeven
door U mag ik nu leven
U zei;
dit, kind, heb Ik voor jou gedaan.

   
© Grietje Boersma - Drachten