Uit liefde opgebracht

Ik keek, Heer, naar Uw handen
en was daarop ontdaan
doordrenkt met bloed
van heldenmoed
hebt U, Heer, dat voor mij gedaan.

Uw ogen, zacht doordringend
keken mij rechtstreeks aan
met zachte stem
zei U met klem
dat heb Ik, ja, voor jou gedaan.

Ik ging tussen de mensen
daar aan Uw voeten staan
terwijl ik hen liet weten
dit mag je nooit vergeten
Hij heeft dit ook voor jou gedaan.

Het besef kwam later
Hij heeft de dood weerstaan
door Jezus is de weg weer vrij
de weg geëffend, ook voor mij
mijn Heer is weder opgestaan!

   
© Grietje Boersma - Drachten