Welk een liefde

Al lezend ben ik een getuige
van het lijden van mijn Heer
vol afschuw staar ik naar de letters
dan leg ik zacht mijn Bijbel neer.

Oh, is het waar, vraag ik mijn Heer
dat U dat alles deed voor mij
het toestond dat men U zo kwelde
en wreed doorboord werd in Uw zij.

Ik kan dit al maar niet bevatten
en kniel in eerbied op de grond
ik wil wel huilen, schreeuwen, janken
maar in mij is’t slechts verstomd.

Terwijl ik zoek naar mooie woorden
die ik wil uitten in gebed
is het alsof U mij doet zwijgen
en mij het spreken zacht belet.

Dan dalen woorden in mijn hart
ze komen niet van binnenuit
het is U, die tot mij spreekt Heer
U zegt; huil niet om Mijn besluit.

Ineens begrijp ik deze boodschap
het offer moest zo zuiver zijn
welk ander offer zou volstaan
geen enkel bloed is toch zo rein.

Mijn Jezus, Redder en Verlosser
U die mij redde uit mijn nood
en alle schulden naar Zich toetrok
ging voor ons allen door de dood.

Nooit zal de dood meer overwinnen
wat een geschenk wat U ons geeft
ik kan wel huilen, nu van blijdschap
jubel het uit, mijn Jezus LEEFT!!

   
© Grietje Boersma - Drachten