Pinkstergloed

U riep me bij mijn naam
ik stond in vuur en vlam
gezegend ben ik toen
U in mijn leven kwam.

Iets hing boven mijn hoofd
is het wat ik vermoed
ik ben er zeker van
het is die Pinkstergloed.

Ik sta hier in het licht
wat aan mij is verschenen
en al wat mij bedrukt
is op slag verdwenen.

Zo,n prachtige ervaring
had ik niet willen missen
je zult maar door de drukte
achter het net gaan vissen.

Mijn leven leek een chaos
maar is nu meer bedeesd
want ik, ik werd vervuld
met de heilige Geest.

Mocht men mij nu vragen
wat mij zo stralen doet
dan kan ik voluit zeggen
dat is die Pinkstergloed!
   
© Grietje Boersma - Drachten