Verkwisting of..

Ik zag het van mijn plaats gebeuren
Ze stapte ferm op Jezus af
Toen goot ze olie, heel royaal
Uit een opvallende karaf.

Mannen die er rustig zaten
Vonden dat gebaar niet goed
Maar het was Jezus zelf die zei
Zij toont juist van een helden moed.

Ze is zo rijk door haar gebaar
En niet zo jullie wellicht denken
Het is haar liefde, juist voor mij
Ze wilde mij die olie schenken.

Ze plaatste op zijn voet een kus
Zo werd het met het haar gedroogd
En na wat Jezus had gezegd
Werd deze actie nu gedoogd.

Ik was ontroerd, het raakte mij
Haar liefde overtrof het geld
Een les voor mij, voor allemaal
Werd door haar daad hier doorverteld.

Maar weet je wat het mooiste is
Iets wat mij ook werd toevertrouwd
Een boodschap voor ons allemaal
Dat Jezus van ons, mensen, houdt!
   
© Grietje Boersma - Drachten