Belofte vervuld.. 

Het leek een dag als alle dagen
De herders waren wat verveeld
Ze pasten op een enkel schaap
 
Een handvol aan hen toebedeeld.
 
Ze kauwden op een stengel gras
Een ander viel zelfs zacht in slaap
Het leek een rustig samenzijn
Die herders met hun ene schaap.

Plots ging de hemel open, wijd
Gezang klonk op, boven hun hoofd
Geprezen zij het Koningskind
Zo lang verwacht, aan hen beloofd.

Blij keken ze elkander aan
Dit gaf een wending aan hun dag
Ze renden naar de oude stal
Daar waar het Koningskindje lag.

Een lief en zo mooi tafereel
De kleine baby keek hen aan
Hun leven zou nu anders zijn
Vervuld van hoop was het voortaan.

En Maria, moeder van..
Ze koesterde haar kindje zacht
mijn Zoon, mijn Jezus, kindje lief
Op jou heeft men zolang gewacht.

Jezus straalde, ja, Hij blonk
Onwetend van al om Hem heen
Ik voel Zijn liefde in mijn hart
En ben sindsdien nooit meer alleen.

Kerstmis kreeg een nieuwe klank
Een zoete toon klinkt er alom
En zacht zing ik het deuntje mee
Oh kom, mijn Jezus..Jezus kom!
   
© Grietje Boersma - Drachten