Hosanna..

Had dat kleine veulen
Er ooit aan gedacht
Dat het eens zou dragen
Zo'n kostbare vracht.

Wist die kleine ezel
Van zijn grote taken
Het zou daar terstond
In verwarring geraken.

Het liep heel parmantig
Zo fier en zo vrij
En mensen die juichten
Ze waren heel blij.

Het is Palmpasen
De Heer wordt geƫerd
Ik wil ook wel juichen
Maar ben dit verleerd.

Ik fluister alleen maar
Heel zachtjes: Hosanna
En denk in de stilte
Mijn Heer, Maranatha.

Komt U ons te hulp God
Zet ons in Uw licht
Dan kan ik weer juichen
Met Pasen in't zicht.

Toch wil ik vertrouwen
Dat U vrede geeft
Want de Overwinnaar
Is Jezus, Hij leeft!
   
© Grietje Boersma - Drachten