"Verbroken"

Ik ben een vriend verloren
En ach, hij was mij lief
De pijn die daarop volgde
Sloop zacht binnen als een dief
Het heeft zich diep geworteld
In de kern van mijn hart
En komt bij tijden weer naar boven
Als in een diepe smart
Ik kan nog niet bevatten
Hoe dit werkelijk is ontstaan
De fouten die ik maakte
Zijn me werkelijk ontgaan
En of het goed zal komen
Ik bid mijn God hiervoor
Hij zou nooit voor mij wensen
Dat ik een vriend verloor
Want verbondenheid in Christus
Is een band die nooit vergaat
En om deze te herstellen
Daarvoor is het nooit te laat.

Ik ben een vriend verloren...,

Grietje Boersma-de Ruiter

   
© Grietje Boersma - Drachten