Ssst....,

Wees eens een momentje stil
En leg je oren maar ten luister
De Heer die spreekt ook tot jou
Al is het soms gefluister.

Dan zijn er woorden in je hart
Die Hij er zacht heeft ingelegd
Zoek je dan de stilte op
Dan versta je wat Hij zegt.

Zijn woorden zijn als balsem
Stil maar en luister naar Zijn stem
En je zult zeker vrede vinden
Blijf maar luisteren naar Hem.

   
© Grietje Boersma - Drachten