Volg je Mij!

Velen zullen volgen
De weg die naar U leid
En velen zullen weten
Dat U de Heer bent die bevrijd
Maar er zijn ook velen
Die weten dat nog niet
Het zijn vooral die mensen
Die gehuld zijn in verdriet
Aan ons is dan de opdracht
Te vertellen van de Heer
Dat Hij het is die troost schenkt
En daarbij zoveel meer
Waar vrienden je verlaten
Blijft Jezus immer trouw
Hij is het die zal zeggen
,Weet dat Ik van jou houd'
Dus wees maar niet wanhopig
Toe, richt je blik op Hem
Leg maar jouw hand in Zijn hand
En luister naar Zijn stem
Die stem, zo zacht en teder
De toon waarop Hij zegt
,Leg je bij Mij maar neder'
Is vol van liefde en oprecht
Je kunt op Hem vertrouwen
In tijd van moeiten en van smart
Er zal dan rust en vrede
Eens dalen in jouw hart!

   
© Grietje Boersma - Drachten