Bevestiging

Noem Mijn naam
Noem Mij
Roem Mij
Geloof in Mij
Geloof Mij
Loof Mij
Wees maar blij
Ik ben Het
Ik ben aan jouw zij
Wees Mij trouw
Ik houd van jou
Houd ook van Mij
Ja, wees maar blij

Ik ben Het!

   
© Grietje Boersma - Drachten