In gesprek..

Ben je bang, vroeg mijn Heer Jezus
Bang voor wat er komen gaat
Ik ben niet bang Heer, was mijn antwoord
Zolang U mij maar niet verlaat.

Dan is het goed, zei mijn Heer Jezus
Want verlaten doe ‘k jou niet
Maar vertel Mij wat jou hindert
Van wat jou kwelt en jouw verdriet.

Dan zou Ik jou pas kunnen helen
Van de benauwdheid en jouw pijn
Zou je Mij willen vertrouwen
Ik zal er altijd voor jou zijn.

Dat zou ik zo graag willen Here
Want heus, ik kan het niet alleen
En U begrijpt mijn diepst verlangen
En waarom ik nu ook zo ween.

Pak Mijn hand, hoorde ik zeggen
Ik keek omhoog, in Uw gezicht
En wat ik zag, roerde mijn ziel
Het was een stralend, helder licht.

Waarom zou ik dat negeren
Dat heeft toch echt geen enkele zin
Ik heb U nodig, mijn Heer Jezus
Dat zie ik nu heus ook wel in.

Ben je nog bang, vroeg mijn Heer Jezus
Of is jouw angst nu wel voorbij
Ja Heer, zei ik, ik voel geen angst meer
Want u bent immers dicht bij mij!
Geopend..

Mijn hart bestaat uit luikjes
Ze zaten allen dicht
Er was een Man
Die wist ervan
En heeft mijn hart verlicht.

De luikjes gingen open
Voorzichtig, één voor één
Er werd verteld
Het wordt hersteld
Mijn hart was niet van steen.

Nu kan ik het weer dragen
Het is niet meer zo zwaar
God zag het aan
Hij nam mij aan
Een liefdevol gebaar.

Ik wil mijn Heer bedanken
En kniel neer voor mijn bed
Mijn God is groot
Helpt in jouw nood
Hij heeft ook mij gered!
Een ontmoeting..

Ben jij zo één, werd mij gezegd
Zo iemand uit die Jezus hoek
Ik zei toen, ja, zo één ben ik
Ik lees zelfs uit Zijn eigen boek.
Toen was het stil, geen commentaar
De ogen werden neergeslagen
En ik begreep, hier was er strijd
Een grote last had hij te dragen.

In plaats van hem gauw af te wijzen
Deed ik mijn handen om zijn hoofd
En legde zachtjes aan hem uit
Dat God ook hem trouw had beloofd.

Verbaasd deed hij zijn ogen open
Vroeg toen, deed Hij dat ook aan mij?
Dat kon ik blij aan hem beamen
Zei, Jezus maakt ons allen vrij.

Het was alsof een zucht ontsnapte
Aan zijn zo zwaar beladen hart
Ik wist dat Jezus was begonnen
Met het helen van zijn hart.

We namen toen heel anders afscheid
Ik had een nieuwe vriend ontmoet
Zijn leven leek ineens verandert
In het besef, het komt weer goed.

Er is een God, Zijn Zoon heet Jezus
Ik nam Hem lang geleden aan
En sinds die tijd heb ik ervaren
Hij gaat nooit meer van ons vandaan!
   
© Grietje Boersma - Drachten