Geopend..

Mijn hart bestaat uit luikjes
Ze zaten allen dicht
Er was een Man
Die wist ervan
En heeft mijn hart verlicht.

De luikjes gingen open
Voorzichtig, één voor één
Er werd verteld
Het wordt hersteld
Mijn hart was niet van steen.

Nu kan ik het weer dragen
Het is niet meer zo zwaar
God zag het aan
Hij nam mij aan
Een liefdevol gebaar.

Ik wil mijn Heer bedanken
En kniel neer voor mijn bed
Mijn God is groot
Helpt in jouw nood
Hij heeft ook mij gered!
Een ontmoeting..

Ben jij zo één, werd mij gezegd
Zo iemand uit die Jezus hoek
Ik zei toen, ja, zo één ben ik
Ik lees zelfs uit Zijn eigen boek.
Toen was het stil, geen commentaar
De ogen werden neergeslagen
En ik begreep, hier was er strijd
Een grote last had hij te dragen.

In plaats van hem gauw af te wijzen
Deed ik mijn handen om zijn hoofd
En legde zachtjes aan hem uit
Dat God ook hem trouw had beloofd.

Verbaasd deed hij zijn ogen open
Vroeg toen, deed Hij dat ook aan mij?
Dat kon ik blij aan hem beamen
Zei, Jezus maakt ons allen vrij.

Het was alsof een zucht ontsnapte
Aan zijn zo zwaar beladen hart
Ik wist dat Jezus was begonnen
Met het helen van zijn hart.

We namen toen heel anders afscheid
Ik had een nieuwe vriend ontmoet
Zijn leven leek ineens verandert
In het besef, het komt weer goed.

Er is een God, Zijn Zoon heet Jezus
Ik nam Hem lang geleden aan
En sinds die tijd heb ik ervaren
Hij gaat nooit meer van ons vandaan!
Gods Vaderhart..

Diep weggestopt, verborgen pijn
Wie zou dat niet herkennen
Om door je gulle glimlach heen
Je wanhoop te erkennen.

Zo dansend door het leven gaan
Al struikel je heel even
Want is het niet dat schril contrast
Gewoon is in dit leven.

Doch door de wolken die er zijn
Is er dat straaltje licht
En dat is wat je nodig hebt
Die gloed op je gezicht.

Dat licht wat ook wel vriendschap heet
Die arm om je heen
Laat je beseffen, als je't ziet
Je bent heus niet alleen.

God zelf stuurt mensen op je pad
Door Hem gearrangeerd
Want Hij weet wie je nodig hebt
Door Hem geïnstrueerd.

Zijn Vaderhart is o zo groot
God laat Zijn kind nooit gaan
Ook als jij iets bent afgedwaald
Is Hij nooit ver vandaan!
   
© Grietje Boersma - Drachten