In Zijn liefde staan..

Zijn jouw ogen vast gesloten
Zitten jouw oren ook potdicht
Heb je een slotje op je hart
Verjaagt het duister nu het licht.

Weet dan dat Jezus jou wel kan zien
En Hij jouw noodkreet ook kan horen
Dat er geen enkel stevig slot
Zijn doel voor jou ooit kan verstoren.

Ik had de sleutel opgeborgen
En kon het kleinood niet meer vinden
Maar dat weerhield mijn Heere niet
Om mij in liefde te verbinden.

Die liefde, welk genade heet
Wist mijn verharde hart te raken
Het slot ging uit zichzelf open
Zo ik mijn zoektocht snel kon staken.

Nu zal mijn God ook niets forceren
Want nee, daar doet mijn Heer niet aan
Hij wil er enkel voor ons zijn
En in de moeiten naast ons staan.

Mijn hart staat voor Zijn liefde open
En daarmee ook voor iedereen
Want elk warm kloppend hart
Zal nooit veranderen in steen.

Heb jij de sleutel ook verborgen
En zit jouw hart nu ook op slot
Vertrouw dat Jezus het zal vinden
Niets is onmogelijk voor God !
In gesprek..

Ben je bang, vroeg mijn Heer Jezus
Bang voor wat er komen gaat
Ik ben niet bang Heer, was mijn antwoord
Zolang U mij maar niet verlaat.

Dan is het goed, zei mijn Heer Jezus
Want verlaten doe ‘k jou niet
Maar vertel Mij wat jou hindert
Van wat jou kwelt en jouw verdriet.

Dan zou Ik jou pas kunnen helen
Van de benauwdheid en jouw pijn
Zou je Mij willen vertrouwen
Ik zal er altijd voor jou zijn.

Dat zou ik zo graag willen Here
Want heus, ik kan het niet alleen
En U begrijpt mijn diepst verlangen
En waarom ik nu ook zo ween.

Pak Mijn hand, hoorde ik zeggen
Ik keek omhoog, in Uw gezicht
En wat ik zag, roerde mijn ziel
Het was een stralend, helder licht.

Waarom zou ik dat negeren
Dat heeft toch echt geen enkele zin
Ik heb U nodig, mijn Heer Jezus
Dat zie ik nu heus ook wel in.

Ben je nog bang, vroeg mijn Heer Jezus
Of is jouw angst nu wel voorbij
Ja Heer, zei ik, ik voel geen angst meer
Want u bent immers dicht bij mij!
Geopend..

Mijn hart bestaat uit luikjes
Ze zaten allen dicht
Er was een Man
Die wist ervan
En heeft mijn hart verlicht.

De luikjes gingen open
Voorzichtig, één voor één
Er werd verteld
Het wordt hersteld
Mijn hart was niet van steen.

Nu kan ik het weer dragen
Het is niet meer zo zwaar
God zag het aan
Hij nam mij aan
Een liefdevol gebaar.

Ik wil mijn Heer bedanken
En kniel neer voor mijn bed
Mijn God is groot
Helpt in jouw nood
Hij heeft ook mij gered!
   
© Grietje Boersma - Drachten