Een Vreemdeling op aarde zijn,
( onderweg naar Gods toekomst)

Durf jij een vreemdeling te zijn
je distantiëren van de rest
met je blik op God gericht
want dan ben je echt op je best.

Jezus heeft het voorgedaan
Hij was een vreemdeling op aard
effende voor ons het pad
en heeft het mooist voor ons bewaard.

Nu leven we nog in een tent
maar er wacht een prachtig huis
God heeft het zelf ons beloofd
een plekje in Zijn Vaderhuis.

Dat Vaderhuis staat in een stad
gebouwd op gouden fundamenten
aards bezit valt daar in,t niet
wat overheerst zijn ornamenten.

Versierde straten, blinkend goud
waarover wij straks mogen lopen
in de Hemel staat ons huis
waarop wij nu al mogen hopen.

Laten we uitzien naar de toekomst
deze is echt niet meer zo vreemd
naast Jezus, vreemdeling bij uitstek
voel jij je nimmer meer ontheemd.

Geef maar je leven in Zijn handen
daar waar het veilig is en goed
laat het verleden nu maar achter
en ga op reis met volle moed! 

   
© Grietje Boersma - Drachten