Wapenrusting

God zal jou, mens, ondersteunen
Hij staat jou bij, ja, elke dag
nimmer zal Hij jou verlaten
dat is waar jij op bouwen mag.

Een helder Licht in donk,re dagen
Hij, die de vijand eens versloeg
omgord je met dezelfde wapens
die Jezus eertijds zelf droeg.

Draag ze fier, met rechte schouders
open daarbij jouw eigen hart
dan zal er liefde uit jou stromen
welk God in jou is gestart.

Wees vrijmoedig in jouw spreken
want dat is wat God van jou vraagt
vertrouw op Hem, jouw Begeleider
Hij, die jou in Zijn handen draagt.

Draag de waarheid als een gordel
zet jouw voeten in Zijn spoor
doe de helm op van de redding
en geef de Blijde boodschap door.

Deze woorden, opgeschreven
zijn speciaal,mijn vriend,voor jou
ik ben enkel maar een werktuig
van mijn God, op Wie ik bouw!

   
© Grietje Boersma - Drachten