Op weg naar Ninevé

Heer, U laat mij niet verdrinken
ook al val ik buiten boord
ik kom netjes bovendrijven
U hebt zich nergens aan gestoord.

U vraagt mij ook U trouw te blijven
want U blijft immer trouw aan mij
en om Uw liefde te verspreiden
die liefde maakte ons eens vrij.

Of zal ik drijven zoals Jona
nog op weg naar Ninevé
mij verzettend tegen onrecht
uiteindelijk Heer,volg ik gedwee.

Want U gaf aan mij de opdracht
welke ik niet meer vermeed
om te vertellen dat U God bent
zo ik in Jonas schoenen treed.

Ik had Uw stem kunnen negeren
maar luist,ren Heer,dat deed ik wel
omdat Uw woorden krachtig waren
als een streng kordaat bevel.

Doch klinkt daar Uw grote liefde
voor de mens in,t algemeen
U wilt hier enkel vrede brengen
een einde maken aan,t geween.

Dank U Here voor Uw leiding
dank U Heer, mijn dank is groot
U die troost gaf waar zo nodig
ja,U gaf redding in mijn nood.

   
© Grietje Boersma - Drachten