Ja, ik geloof!

Mijn voornemens dit jaar
zou ik eens op gaan schrijven
maar de lijst wordt veel te lang
wanneer ik bij mijzelf wil blijven.

Ach waarom zou ik dat dan doen
want zo het is, is het wel goed
ik leg het ook maar in Gods hand
Hij geeft mij immers kracht en moed.

Ik weet toch niet hoe het zou gaan
kan niet in de toekomst kijken
nu blijft het één groot avontuur
hoe, dat zal vanzelf gaan blijken.

Wat blijft bij mij, is mijn geloof
God is voor mij wel nummer één
Hem stel ik telkens weer voorop
ik leef mijn leven niet alleen.

God bouwt aan mij en stuurt mij bij
daar waar ik wel eens af wil dwalen
soms ontbreekt mij goede moed
en ben ik bang om te gaan falen.

Maar het is God, die mij dan helpt
ja, Jezus die mijn hart verblijdt
dan weet ik, ik kan verder gaan
omdat Hij mij reeds heeft bevrijdt.

Ik heb mijn oog op Hem gericht
al heb ik God nog nooit gezien
toch voel ik Hem zo heel dichtbij
Hij, die mij moed geeft bovendien.

Ja, ik geloof in God, mijn Redder
in Jezus Christus, God zijn Zoon
het is geloof wat mij doet prijzen
en ik mijn liefde aan Hem toon.

   
© Grietje Boersma - Drachten