Wat het geloof ons brengt

God is niet zo kieskeurig
Hij zoekt Zijn mensen uit
juist hen die zijn gevallen
dat is God Zijn besluit.

David, Jefta, Simson
namen het niet zo nauw
maar op hun levenswandel
kwam later toch berouw.

En God wilde vergeven
genadevol is Hij
dat gold voor deze mensen
en ook voor jou en mij.

Belangrijk is te weten
dat Hij ook naast ons staat
en ons vervult met liefde
zodat dit nooit vergaat.

Hij leerde ons te houden
van hen, een medemens
om liefde door te geven
dat is Gods grootste wens.

Voel je maar niet verheven
zo David dat eens deed
probeer te zijn als Jezus
die hoogmoed juist vermeed.

Hij die voor ons gestorven
is weder opgestaan
gaf daardoor eeuwig leven
en zegent ons voortaan.

Dus heb je het eens moeilijk
ervaar je zorg en pijn
probeer dan te volharden
want God zal met jou zijn.

   
© Grietje Boersma - Drachten