Mijn leven in Gods handen

Wanneer je stil blijft zitten
niet in beweging komt
weet dan, dat in jouw leven
het mooie jou gegeven
heel stilletjes verstomd.

Je kunt ook zelf op jacht gaan
kom, zoek het avontuur
laat je niet telkens leiden
je kunt het niet vermijden
stap zelf achter het stuur.

Het is echt niet eenvoudig
soms stoot je hard je neus
dat heb ik zelf ervaren
stuitte soms op gevaren
gevolgen ietwat desastreus.

Dat heeft mij nooit weerhouden
opnieuw er ,,voor te gaan”
ik wist me steeds gedragen
hoefde het maar te vragen
en God ging naast me staan.

En in dat vast vertrouwen
verplaatste ik die steen
gaf God mijn hele leven
zo Hij terug kon geven
een leven, mooier dan voorheen!

   
© Grietje Boersma - Drachten