Gods belofte

Israël, Gods volk
Hij heeft om u geweend
God heeft u groot gebracht
van aanvang af, gespeend.

Mijn hart krimpt al tezaam
om wat mijn oog nu ziet
Zijn volk heeft zich verspreidt
dat doet mij veel verdriet.

Maar eens keert men terug
dat heeft God zelf voorzien
geluk zal met hen zijn
en rijkdom bovendien.

Beloftes van de Heer
zo ze geschreven staan
God is voor Israël
zelf door het vuur gegaan.

Maar wij zijn, net als hen
gered ook door Zijn Zoon
eens mogen wij met Hem
daar zitten aan Gods troon!

   
© Grietje Boersma - Drachten