Dwars door de nevel

In de mist van deze wereld
zocht ik naarstig naar Uw licht
het was zo duister om mij heen
alsof dat eeuwig licht verdween
al heel wat zoekwerk is verricht.

Ik keek haastig om mij heen
een nevel hing over het veld
ik raakte lichtelijk in paniek
de angst bereikte haast zijn piek
het was niet best met mij gesteld.

Tot U het pad voor mij markeerde
wat ben ik blij dat U dat deed
al speurend was ik steeds abuis
en dwaalde af, heel ver van huis
omdat ik juist Uw spoor vermeed.

Nu dan de damp is opgelost
en mijn zicht is uitgebreid
ervaar ik vrede in mijn hart
voel ik mij niet meer zo benard
u hebt mij van mijn angst bevrijdt.

Zo mag ik Heer, van U getuigen
de mist maakt plaats voor helder zicht
al is het pad soms nog wat vaag
toch ga ik door, vanaf vandaag
langs dat Kruis op naar Uw licht.
   
© Grietje Boersma - Drachten