In de stilte van het leven

Ik ben vandaag binnen geroepen
confrontaties met mijn zijn
God zei, je mag er echt wel wezen
je hoeft voor jou toch niet te vrezen
neem nu maar afscheid van die pijn.

Maar ik, ik worstel met wat dingen
ze nemen mij wat in beslag
wanneer ik afstand heb genomen
ze juist verjaagd heb uit mijn dromen
komen ze toch weer voor de dag.

Ik weet, ik ben een piekeraarster
en wel die van de eerste plank
het zit me danig in de weg
wees flink, is wat ik mij dan zeg
waarvoor ik God dan weer bedank.

Het is een gaan en ook een komen
al die gedachten in mijn hoofd
tussendoor ga ik aan,t werk
voor mijzelf en voor de kerk
want dat heb ik God zelf beloofd.

Dank U, dank U, trouwe Vader
want trouw, dat bent U, ook aan mij
ik op mijn beurt, blijf dicht bij U
heb U zo nodig, Heer, juist nu
mijn bootje lijdt haast averij.

Maar nimmer is mijn boot vergaan
al was het water nog zo diep
niet in de stormen van het leven
dat is een wonderlijk gegeven
omdat U over water liep.

Neem van mij aan, het is een strijden
van waar ik vast een les uit leer
dwars door de storm is daar die hand
die trekt mij veilig op het land
het is de hand, van God, mijn Heer.
   
© Grietje Boersma - Drachten