In Zijn hand

God vroeg aan mij; zeg kun je dat?
ik vroeg wat Hij bedoelde
het antwoord gold, leg het bij Mij
wat je doorstond en wat je voelde.

Ik boog mijn hoofd in lichte schaamte
want wist, dat had ik niet gedaan
terwijl God mij zelf had beloofd
mij altijd bij te staan.

Hoe simpel kon het wezen
God heeft mijn dagen in Zijn hand
en Hij behoedt mij in mijn fouten
zo ik niet in de goot beland.

Maar ach, wat ik als fouten zag
was juist om uit te leren
gelouterd nam ik het besluit
om mij tot God te keren.

God vroeg mij weer; zeg, kun je dat?
ik begreep direct Zijn vraag
en blij verrast antwoordde ik
ik kan dat Heer, vanaf vandaag.

Toen ervoer ik God zijn blijdschap
mijn hart werd daardoor zelfs verlicht
in mijn gedachten en verbeelding
zag ik een lach op Zijn gezicht.

Nieuwe moed vervulde mij
en in mijn ziel ontstond een lied
mijn Heer heeft alles in de hand
God die mij troost en liefde biedt!
   
© Grietje Boersma - Drachten