Brood vermenigvuldiging

Vijf broden en twee vissen
zo weinig uit te delen
de wanhoop sloeg haast toe
ze waren met zovelen.

Maar Jezus nam de broden
en nam een wijs besluit
terwijl de mensen zaten
sprak Hij de woorden uit.

En kijk, vijfduizend mensen
aten hun buikjes rond
toen men was uitgegeten
lag brood zelfs op de grond.

Jezus beval Zijn helpers
de resten op te rapen
wel twaalf manden vol
men zat zich te vergapen.

Een wonder was voltrokken
opdat men nooit vergeet
dat Jezus Redder is
de Trooster, een Profeet.

Mijn Heer, Hij deelde broden
en voelde zich bewogen
zo leeft Hij met ons mee
de God van mededogen.

Als wij ons op Hem richten
kijkt Hij nooit van ons weg
ik weet dat ik mijn leven
vast in Gods handen leg!
   
© Grietje Boersma - Drachten