Jezus volgen

U vroeg mij, Heer, om U te volgen
ik kon uw ogen niet weerstaan
even een lichte aarzeling
voor ik besloot met U te gaan.

Voor mij zag ik reeds Uw voetstap
die had U eerder al gezet
ik kwam behoedzaam in beweging
en U liep door met ferme tred.

Toen onverwacht, U draait zich om
een botsing was niet te vermijden
Ik vind het fijn dat je mij volgt
je kon Mij niet beter verblijdden.

Och mijn Heer, zei ik heel zacht
ik kan niet anders, gelooft U mij
een glimlach kwam toen om Uw mond
deed resoluut een stap opzij.

Wat doet U nu, vroeg ik verbaasd
U antwoordde, ga maar vooruit
en aarzel niet, doe wat ik vraag
dit is nu eenmaal Mijn besluit.

Ineens begreep ik wat U deed
U vroeg mij U te volgen Heer
maar tegelijk volgt U ook mij
zodat ik altijd tot U keer.

Ik volg U graag!
   
© Grietje Boersma - Drachten