Gods genade, een geschenk

Die keer dat Jezus bukte
voor de gevallen vrouw
toen las ik in Zijn ogen
Ik houd echt veel van jou.

Ik wist, dat is genade
zo Hij dat schenken kan
want God veroordeeld niet
dat past niet in Zijn plan.

Hoe vaak dat nu de boze
jou naar beneden haalt
is daar Gods genade
jouw schuld is reeds betaald.

Ik heb mijzelf verweten
en deed dat heel recent
dat door mijn eigen schuld
ik nu ben , afgeremd.

Hij bukte zich, maakte zich klein
om voor mij op te schrijven
niemand hier veroordeeld jou
wil in Mijn liefde blijven.

Want Ik zal het herstellen
geloof daar nu maar in
Ik schenk jou Mijn genade
daarmee een nieuw begin!
   
© Grietje Boersma - Drachten